Carmen Comes Home (Karumen kokyo ni kaeru)

Rated NR 86 minutes

Film Credits

Director: Keisuke Kinoshita

Writer: Keisuke Kinoshita

Cast: Hideko Takamine, Chishu Ryu, Toshiro Kobayashi, Kuniko Igawa and Takeshi Sakamoto

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Carmen Comes Home (Karumen kokyo ni kaeru)