Bushido Man

Rated NR 88 minutes

Film Credits

Official Site: bushidoman.tumblr.com

Director: Takanori Tsujimoto

Writer: Takanori Tsujimoto

Cast: Mitsuki Koga, Yoshiyuki Yamaguchi, Masanori Mimoto, Kentaro Shimazu, Kazuki Tsujimoto, Kensuke Sonomura, Masaki Suzumura, Naohiro Kawamoto, Marc Walkow and Yasutaka Yuuki

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Bushido Man