Brotherhood of Blades

Rated NR 100 minutes

Film Credits

Director: Yang Lu

Writer: Yang Lu and Shu Chen

Producer: Terence Chang

Cast: Zhen Zhang, Cecilia Liu, Qianyuan Wang, Dong Xue Li, Yuan Nie, Shijie Jin, Dani, Yiwei Zhou, Qing Ye and Lixin Zhao

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Brotherhood of Blades