Black River (Kuroi kawa)

Rated NR 115 minutes

Film Credits

Director: Masaki Kobayashi

Writer: Zenzo Matsuyama and Takeo Tomishima

Producer: Ryotaro Kuwata

Cast: Fumio Watanabe, Ineko Arima, Tatsuya Nakadai, Asao Sano, Seiji Miyaguchi, Eijiro Tono, Keiko Awaji, Natsuko Kahara, Chisato Kasuga and Yoko Katsuragi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Black River (Kuroi kawa)