Black Belt (Kuro-obi)

Rated NR 95 minutes

Film Credits

Official Site: kuro-obi.cinemacafe.net

Director: Shunichi Nagasaki

Writer: Jôji Iida

Producer: Fuyuhiko Nishi

Cast: Akihito Yagi, Tatsuya Naka, Yuji Suzuki, Kenji Anan, Arashi Fukasawa, Hakuryu, Takayasu Komiya, Yosuke Natsuki, Shinya Owada and Masahiro Sudo

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Black Belt (Kuro-obi)