Bell of Sayon (Sayon no kane)

Rated NR 74 minutes

Film Credits

Director: Hiroshi Shimizu

Cast: Yamaguchi, Yoshiko, Konoe, Toshiaki, Oyama, Kenji, Wakamizu, Kinuko and Shimazaki, Hatsu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Bell of Sayon (Sayon no kane)