Beijing Blues

Rated NR

Film Credits

Director: Qunshu Gao

Writer: Yan Dai and Qunshu Gao

Cast: Lixian Zhang

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Beijing Blues