Be Sure to Share (Chanto tsutaeru)

Rated NR 109 minutes

Film Credits

Director: Sion Sono

Writer: Sion Sono

Cast: Akira, Eiji Okuda, Ayumi Ito, Keiko Takahashi and Sosuke Takaoka

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Be Sure to Share (Chanto tsutaeru)