Ballad of Orin (Hanare goze Orin)

Rated NR 109 minutes 1978

Film Credits

Director: Masahiro Shinoda

Writer: Keiji Hasebe and Tsutomu Minakami

Producer: Seikichi Iizumi and Kiyoshi Iwashita

Cast: Shima Iwashita, Yoshio Harada, Tomoko Naraoka, Taiji Tonoyama, Tôru Abe, Jun Hamamura, Mansaku Fuwa, Sen Hara and Tomoko Jinbo

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Ballad of Orin (Hanare goze Orin)