Ascent (Voskhozhdeniye)

Rated NR 111 minutes

Film Credits

Director: Larisa Shepitko

Writer: Yuri Klepikov and Vasili Bykov

Cast: Boris Plotnikov, Vladimir Gostyukhin, Sergei Yakovlev, Lyudmila Polyakova and Viktoriya Goldentul

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Ascent (Voskhozhdeniye)