Anzukko

Rated NR 110 minutes 1958

Film Credits

Director: Mikio Naruse

Writer: Mikio Naruse and Sumie Tanaka

Producer: Tomoyuki Tanaka

Cast: Sô Yamamura, Kyôko Kagawa, Daisuke Katô, Keiju Kobayashi, Shizue Natsukawa, Yu Fujiki, Yoshio Tsuchiya, Chieko Nakakita, Natsuko Kahara and Minoru Chiaki

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Anzukko