Ani imoto (1936)

Rated NR 60 minutes 2036

Film Credits

Director: Sotoji Kimura

Writer: Matakichi Eguchi

Cast: Yuriko Hide, Yoshio Kosugi, Sadao Maruyama, Heihachiro Okawa and Chieko Takehisa

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Ani imoto (1936)