Adrift in Tokyo (Tenten)

Rated NR 101 minutes

Film Credits

Official Site: tokyosanpo.jp/indexp.html

Director: Satoshi Miki

Writer: Yoshinaga Fujita and Satoshi Miki

Cast: Jô Odagiri, Tomokazu Miura, Kyôko Koizumi, Yuriko Yoshitaka, Kumiko Aso, Eri Fuse, Kami Hiraiwa, Reona Hirota, Yoshizumi Ishihara and Mitsuko Ishii

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Adrift in Tokyo (Tenten)