Adam's Rib (1990)

Rated NR 79 minutes

Film Credits

Director: Vyacheslav Krishtofovich

Writer: Vyacheslav Krishtofovich and Vladimir Kunin

Cast: Inna Churikova, Yelena Bogdanova, Svetlana Ryabova, Mariya Golubkina, Andrei Tolubeyev, Andrei Kasyanov, Stanislav Zhitaryov, Igor Kvasha, Rostislav Yankovsky and Galina Kazakova

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Adam's Rib (1990)