A Touch Of Sin (Tian Zhu Ding)

Rated NR 133 minutes 2013

Film Credits

Director: Zhang Ke Jia

Writer: Zhang Ke Jia

Producer: Masayuki Mori

Cast: Wu Jiang, Vivien Li, Lanshan Luo, Baoqiang Wang, Jia-yi Zhang and Tao Zhao

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for A Touch Of Sin (Tian Zhu Ding)