A Colt is my Passport (Koruto wa ore no pasupoto)

Rated NR 84 minutes

Film Credits

Director: Takashi Nomura

Writer: Shinji Fujiwara and Shuichi Nagahara

Cast: Jo Shishido, Jerry Fujio and Ryotaro Sugi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for A Colt is my Passport (Koruto wa ore no pasupoto)