20th Century Boys: Chapter Two

Rated NR 139 minutes

Film Credits

Director: Yukihiko Tsutsumi

Writer: Naoki Urasawa and Yasushi Fukuda

Cast: Teruyuki Kagawa, Renji Ishibashi, Hitomi Kuroki, Etsushi Toyokawa, Toshiaki Karasawa, Nana Katase, Eiko Koike, Takako Tokiwa, Yoji Tanaka and Naohito Fujiki

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for 20th Century Boys: Chapter Two